Venereologi > Herpesinfektioner

Genital Herpes

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Primärinfektion

 1. Valaciclovir 500 mg x 2 i 10 dagar
 2. Aciclovir 200 mg x 5 i 10 dagar
 3. Famciclovir 250 mg x 3 i 5-10 dagar

Xylocain-gel kan ges som smärtlindring vid behov

Recidiv

 • Valaciclovir 500 mg x 2 i 5 dagar
 • Aciclovir 200 mg x 5 i 5 dagar
  • Endast vid svåra/frekventa recidiv
  • Starta i så fall behandlingen så tidigt som möjligt
  • Förkortar skovet endast 1-2 dagar
Tänk på njurfunktionen då herpesläkemedlen utsöndras via njurarna! Neurologiska och psykiska reaktioner vid överdosering

Suppressionsbehandling

 • Vid > 6 skov/år och/eller komplicerade, långdragna skov:
  • Aciclovir 400 mg x 2 under 6 månader, sedan uppehåll för utvärdering

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Herpesinfektioner/Genital_Herpes Filename: Behandling.html ChapterId: 864 SectionId: ChapterGroupId: 51