Venereologi > Herpesinfektioner

Genital Herpes

Översikt

Definitioner

  • Genital herpes - Infektion med herpesvirus, HSV-1 och/eller HSV-2. Ofta asymptomatiskt men kan ge besvärande genitala lesioner.
  • Primär genital herpes - Infektion då man saknar antikroppar mot både HSV-1 och HSV-2
  • Initial genital herpes - Förstagångsinfektion med HSV-1 när man har antikroppar mot HSV-2, eller tvärtom
  • Recidiverande genital herpes - Återkommande herpesutbrott när man redan har antikroppar mot detta virus

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Herpesinfektioner/Genital_Herpes Filename: Definitioner.html ChapterId: 864 SectionId: ChapterGroupId: 51