Venereologi > Herpesinfektioner

Herpes simplex labialis

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

 • Herpesvirus
  • [HSV-1 viruset är vanligaste orsaken till oral herpes men även HSV-2 (som i högre grad är förknippat med genital herpes) förekommer
  • HSV-1 och HSV-2 är stora DNA-virus med stora genetiska likheter vilket gör att vid infektion av den ena så blir man partiellt resistent även mot den andra]
  • [Viruset lägger sig latent i sensoriska ganglier och kan ge upprepade recidiv

Utlösande faktorer för reaktivering

 • Infektion
 • [Solljus
 • Menstruation]
 • Stress]

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Herpesinfektioner/Herpes_simplex_labialis Filename: Etiologi.html ChapterId: 862 SectionId: ChapterGroupId: 51