Venereologi > Herpesinfektioner

Herpes simplex labialis

Översikt

Den vanligaste formen av oral herpes är det ”banala munsåret” som dock kan vara nog så besvärande för patienten. Initialt uppträder ett fåtal mycket små, smärtande, vattenklara blåsor som flyter samman till ett sår. Detta sår täcks senare av en mörk krusta. I svårare fall kan det uppstå mycket utbredda förändringar i hela munhålan och patienten kan få svårigheter att äta. Ibland uppträder blåsor även utanför munnen. Differentialdiagnostiskt ses sår i munnen vid ulcerös colit, Mb Crohn och födoämnesallergi. Vid Behçets syndrom föreligger även genitala aftösa sår. LED, Reiters syndrom, pemfigus och perniciös anemi kan också vara associerade med munhåleförändringar. Behandlas med antiviral kräm. Vid svåra fall eller vid täta recidiv övervägs peroral antiviral behandling. När det gäller små barn med primär herpes och nutritionssvårigheter är inläggning på ÖNH-klinik eller infektionsklinik aktuell.

Bra film om oral och genital herpes (9:39 min)

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Herpesinfektioner/Herpes_simplex_labialis Filename: Oversikt.html ChapterId: 862 SectionId: ChapterGroupId: 51