Venereologi > Herpesinfektioner

Herpes simplex labialis

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Primärinfektion ofta i skolåldern, ofta symptomfritt men kan ge keratokonjuktivit eller gingivostomatit
  • Recidiverande infektion ger blåsor vanligen runt läppar eller genitalt, men blåsorna kan även vara lokaliserade till andra ställen på kroppen
  • Pirrningar (prodromer) under några timmar, sedan klåda/sveda och mm-stora vesikler i epidermis som lätt spricker
  • Regionala lymfadeniter
  • Recidiverar med månaders eller års mellanrum

Herpes simplex labialis5

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Herpesinfektioner/Herpes_simplex_labialis Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 862 SectionId: ChapterGroupId: 51