Venereologi > Herpesinfektioner

Herpes zoster (bältros)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • [Om hudutslag < 72 timmar behandla med valacyklovir 1g x 3 i 7 dagar (minskar sjukdomsduration)]
  • Analgetika vb
  • Ögonremiss vid zoster oftalmicus
  • Immunbristundersökning vid recidiverande sjukdom

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Herpesinfektioner/Herpes_zoster__baltros_ Filename: Behandling.html ChapterId: 870 SectionId: ChapterGroupId: 51