Venereologi > Herpesinfektioner

Herpes zoster (bältros)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

  • Postherpetisk neuralgi - Svårbehandlat smärttillstånd som drabbar ca 50 % av bältrospatienterna. Eventuellt minskar risken att drabbas vid tidigt insatt antiviral terapi
  • Ögonpåverkan: konsultera ögonläkare vid bältros i ansiktsregionen
  • Perfer facialispares: behandlas med aciclovir i.v och kortison
  • Meningit

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Herpesinfektioner/Herpes_zoster__baltros_ Filename: Komplikationer.html ChapterId: 870 SectionId: ChapterGroupId: 51