Venereologi > Herpesinfektioner

Herpes zoster (bältros)

Översikt

Bältros orsakas av en reaktivering av tidigare varicellainfektion (varicella-zostervirus) och drabbar framförallt personer över 50 år. Drabbade patienter får symptom i form av hudrodnad med små vesikler med stark rodnad som bildar ett bälte på ena kroppshalvan, följer dermatom. Området är smärtande och smärtan kan i många fall debutera innan blåsorna är synliga. Diagnosen är klinisk men vid osäkra fall kan PCR vara till hjälp. Om diagnosen ställs inom 72 timmar från och med att den första blåsan dök upp sätts behandling med valaciklovir in.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Herpesinfektioner/Herpes_zoster__baltros_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 870 SectionId: ChapterGroupId: 51