Venereologi > Herpesinfektioner

Herpes zoster (bältros)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • [Smärta som kan vara påtaglig. Debuterar vanligen innan blåsor blir synliga
  • Feber: Övergående inom ett par dagar
  • Hudrodnad med små vesikler med stark rodnad som bildar ett bälte på ena kroppshalvan, följer dermatom
  • Oftast sitter blåsorna på bålen, men bältros kan drabba alla delar av kroppen, även ögonen (zoster ophtalmicus)]

Herpes zoster1Herpes zosterHerpes zoster3Zoster ophtalmicus

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Herpesinfektioner/Herpes_zoster__baltros_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 870 SectionId: ChapterGroupId: 51