Venereologi > Herpesinfektioner

Varicella (Vattkoppor)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • Symptomatisk behandling med antihistamin mot klåda
  • [Aciclovir 500 mg/m2 x 3 i.v. helst inom 24 timmar om:
    • Vuxna]
    • < 18 år med allvarlig sjukdom eller
    • Kronisk sjukdom i lungor eller hud, immunsupprimerade barn eller barn med höga doser steroider

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Herpesinfektioner/Varicella__Vattkoppor_ Filename: Behandling.html ChapterId: 868 SectionId: ChapterGroupId: 51