Venereologi > Klamydia och mycoplasma genitalium

Klamydia (Chlamydia trachomatis)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

 • 31995 rapporterade fall i Sverige (2018)
  • Drabbar framförallt personer i 15-30 års åldern
  • Medianålder kvinnor 22 år
  • Medianålder män 24 år
 • [Överförs fr.a. vid sexuell kontakt, risken att smittas är 65% vid ett samlag med sjuk partner
 • Kan överföras till barnet (vertikal transmission) vid vaginal förlossning och ge ögoninfektion och pneumoni]
 • 86 % av pat smittas i Sverige
 • Inkubationstid: 1-3 veckor

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Klamydia_och_mycoplasma_genitalium/Klamydia__Chlamydia_trachomatis_ Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 893 SectionId: ChapterGroupId: 2501