Venereologi > Klamydia och mycoplasma genitalium

Klamydia (Chlamydia trachomatis)

Översikt

Klamydia orsakas av Chlamydia trachomatis, en aerob, obligat intracellulär, gramnegativ bakterie. Sjukdomen har högst incidens i åldersgruppen 15-30 och varje år drabbas ca. 40 000 individer i Sverige. Sjukdomen förlöper ofta asymptomatiskt men kan även ge miktionssveda och flytningar. Diagnosen ställs med hjälp av PCR från urin (män) eller cervix/vagina och tillståndet behandlas med doxycyklin. Utan behandling självläker infektionen inom några år men med risk för komplikationer i form av salpingit med ökad risk för infertilitet mm.

Definitioner

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Klamydia_och_mycoplasma_genitalium/Klamydia__Chlamydia_trachomatis_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 893 SectionId: ChapterGroupId: 2501