Venereologi > Klamydia och mycoplasma genitalium

Mycoplasma genitalium

Översikt

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  1. [Azitromycin 500 mg dag 1, sedan 250 mg x 1 i 4 dagar eller
  2. Moxifloxacin 400 mg x 1 i 7 dagar vid resistens]
Azitromycin kan ge QT-förlängning, tänk på interaktion med andra läkemedel!

Komplikationer

Uppföljning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Klamydia_och_mycoplasma_genitalium/Mycoplasma_genitalium Filename: Behandling.html ChapterId: 897 SectionId: ChapterGroupId: 2501