Venereologi > Klamydia och mycoplasma genitalium

Mycoplasma genitalium

Översikt

Epidemiologi

  • Incidens: Troligtvis ca 30 000 fall per år
  • Smittväg: fr.a. sexuell kontakt (ofta samtidig klamydiainfektion)

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Klamydia_och_mycoplasma_genitalium/Mycoplasma_genitalium Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 897 SectionId: ChapterGroupId: 2501