Venereologi > Klamydia och mycoplasma genitalium

Mycoplasma genitalium

Översikt

Sexuellt överförbar sjukdom orsakad av Mycoplasma genitalium som på många sätt påminner mycket om klamydia. Symptombilden med förhållandevis hög procent asymptomatiska patienter alternativt flytning med miktionsirritation är liknande och mycoplasma bör misstänkas vid symptombilden men med negativt klamydiaprov. Behandlas med azitromycin.

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Klamydia_och_mycoplasma_genitalium/Mycoplasma_genitalium Filename: Oversikt.html ChapterId: 897 SectionId: ChapterGroupId: 2501