Venereologi > Kondylom och gonorré

Gonorré

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • [Vid behandling innan odlingssvar ges ceftriaxon 500 mg i.m som engångsdos. Ceftriaxon används även vanligen vid gonorrekonjuktivit. Vid svalggonorré ges även Azitromax 2g p.o som engångsdos.
  • Pencillinkänslig stam kan behandlas med engångsdos Pondocillin + Probenecin]
  • Kontrollprov efter behandling
Stor resistenutveckling. Behandlingen avgörs av odlingssvar.

Komplikationer

Uppföljning

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Kondylom_och_gonorre/Gonorre Filename: Behandling.html ChapterId: 898 SectionId: ChapterGroupId: 2502