Venereologi > Kondylom och gonorré

Gonorré

Översikt

Gonorré är en sexuellt överförbar sjukdom orsakad av Neisseria gonorrhoeae, en gramnegativ bakterie. Tillståndet ger symptom i form av smärta vid miktion och flytningar (gulfärgad). I vissa fall kan infektionen dock förlöpa asymptomatiskt. Diagnos ställs med hjälp av PCR från urin samt odling för att resistensbestämma. Detta då stor resistenutveckling föreligger och behandlingen avgörs av odlingssvar. Gonorré är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Kondylom_och_gonorre/Gonorre Filename: Oversikt.html ChapterId: 898 SectionId: ChapterGroupId: 2502