Venereologi > Sexuellt överförbara sjukdomar

Sexuellt överförbara infektioner, översikt

Översikt

Sexuellt överförbara infektioner (STI) är en bred grupp infektionssjukdomar med olikartad etiologi och allvarlighetsgrad. Gemensamt för dessa sjukdomar är att de sprids via sexuellt umgänge, men de behöver inte nödvändigtvis ge symptom enbart kopplade till genitalierna. I detta kapitel presenteras de könssjukdomar med i huvudsak genital påverkan. Hepatit samt HIV och Syfilis som har en mer komplex sjukdomsbild presenteras i eget kapitel.

I Sverige är kondylom den vanligaste könssjukdomen följt av herpes, klamydia och mycoplasma genitalium och gonorré. Trikomonasinfektion och ulcus molle är sällsynta i Sverige, men sjukdomarna förekommer i större utsträckning i Afrika och Asien. För att begränsa spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar är det viktigt att informera om skyddade samlag. Många av dessa sjukdomar är dessutom klassade som allmänfarliga enligt smittskyddslagen. Det innebär att behandlande läkare är skyldiga att följa de regler som gäller för anmälnings- och smittspårningspliktiga sjukdomar.

Kondylom karaktäriseras av vårtor i underlivet, antalet kan variera från ett fåtal till mycket besvärande tättsittande vårtor. Symptombilden vid Klamydia, Mycoplasma genitalium och gonorré är väldigt likartade med i huvudsak uretrit/cervicit → flytning/dysuri medan genital herpes, syfilis,Lymfogranuloma venereum och ulcus molle kan ge upphov till mycket besvärande veneriska sår.

Vid påvisad STI är det ökad risk för samtidig infektion med annan STI vilket innebär att dessa patienter bör erbjudas frikostig provtagning för övriga könssjukdomar. Här finns en bra mall för frågor att ställa inför provtagning vid STI.

STI Patogen Allmänfarlig

Kondylom (vanligast)

Virus: HPV

-

Genital herpes

Virus: HSV-1, HSV-2

-

Klamydia

Bakterie: C. trachomatis

X

Gonorré

Bakterie: N. gonorrhoeae

X

Mycoplasma genitalium

Bakterie: M. genitalium

-

Trikomonas

Parasit: Trichomonas vaginalis

-

HIV

Virus: HIV-1, HIV-2

X

Virushepatit

Virus

X

Syfilis

Bakterie (spiroket): Treponema pallidum

X

Ulcus molle

Bakterie: Hemophilus ducreyi

X

Lymfogranuloma venereum

Bakterie: C. trachomatis

X

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Sexuellt_overforbara_sjukdomar/Sexuellt_overforbara_infektioner__oversikt Filename: Oversikt.html ChapterId: 1014 SectionId: ChapterGroupId: 2494