Venereologi > Syfilis och ulcus molle

Syfilis

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • Ingen resistensutveckling
  1. [Benzatinpenicillin - Långverkande licenspreparat som ges i 1-2 doser (im). Handläggs av specialist.
  2. Doxycyklin (100mg*2 i 14 dgr) - Ett alternativ vid penicillinallergi.
  • CNS-syfilis: inläggning och högdos bensylpenicillin (iv) i 10 dgr. Därefter ges Benzatinpenicillin 1 gång/vecka i 3 veckor.]

Jarisch-Herxheimers reaktion: vanligt vid behandling av tidig syfilis: Feber, huvudvärk, illamående och aktivering av syfilitiska symptom som uppkommer några timmar efter inledd behandling. Hos 50-80% av de som behandlas för tidig syfilis.

Uppföljning

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Syfilis_och_ulcus_molle/Syfilis Filename: Behandling.html ChapterId: 725 SectionId: ChapterGroupId: 3015