Venereologi > Syfilis och ulcus molle

Syfilis

Översikt

Epidemiologi

  • 330 fall av anmälningspliktig och smittspårningspliktig syfilis i Sverige (2015)
  • MSM klart överrepresenterade

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Syfilis_och_ulcus_molle/Syfilis Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 725 SectionId: ChapterGroupId: 3015