Venereologi > Syfilis och ulcus molle

Syfilis

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

  • [Infektion av spiroketbakterien Treponema pallidum]
  • Överförs främst vid sexuell kontakt
  • Kan även smitta via blod och via placenta
  • Om samtidig HIV → Ökad risk för neurosyfilis

Treponema pallidumTreponema pallidum2

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Syfilis_och_ulcus_molle/Syfilis Filename: Etiologi.html ChapterId: 725 SectionId: ChapterGroupId: 3015