Venereologi > Syfilis och ulcus molle

Syfilis

Översikt

Syfilis orsakas av spiroketen Treponema pallidum och är en sjukdom som främst överförs vid sexuell kontakt men som även kan smitta via blod och via placenta. Symptomen kan variera beroende på vilket sjukdomsstadie patienten befinner sig i. Sjukdomen kallas ibland "the great imitator" då den kan anta många skepnader. Tidig syfilis klassas som allmänfarlig sjukdom och patienterna får därför kostnadsfri antibiotikabehandling och smittspåras 2 år bakåt i tiden.

Bra film om syfilis (14 min)

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Syfilis_och_ulcus_molle/Syfilis Filename: Oversikt.html ChapterId: 725 SectionId: ChapterGroupId: 3015