Venereologi > Syfilis och ulcus molle

Syfilis

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Tidig syfilis (< 1 år)
 • [Primär syfilis
 • Inkubationstid: median inkubationstid är 21 dagar. Inkubationstiden för syfilis kan variera mellan 3 - 90 dagar[1].
 • Hård chanker - Hårt oömt sår på penis/labia major
 • Såret läker typiskt även utan behandling inom 3-6 veckor[1]
 • Ibland regional lymfadenopati]
 • Ibland diagnostiseras inget primärsår
 • [Sekundär syfilis
 • 7-10 veckor efter smittotillfället
 • Det primära såret kan vara kvar
 • Hudförändringar ses hos över 75% av de med sekundär syfilis
 • "The great imitator" - Kan engagera många olika organ och orsaka många olikartade symptom, t.ex utslag i:
  • Mun och slemhinnor
  • Handflator och fotsulor
  • Roseol - Röd-gult utslag över hela kroppen, lätt feber.
  • Håravfall
  • Neurosyflis
 • Symptomen kan i ovanliga fall vara recidiverande upp till 5 år efter de initiala symptomen]
 • [Tidig Latent syfilis
 • Inga symptom
 • Smittsam de första 2 åren efter smitta
 • Blodgivare, gravida och patienter med annan STI screenas
 • 60 % läker ut och går inte vidare till tertiärt stadium]
Sen syfilis (>1 år)
 • [Tertiär syfilis
 • 3-20 år efter smittotillfället
 • Kan angripa alla organ
  • Kardiovaskulär, t.ex. aortaaneurysm
  • Neurosyfilis, t.ex. demens, stroke
  • Benign syfilis, t.ex. i skelett, hud]
[Syfilis "the great imitator" kan anta många skepnader och kan därför ofta inkluderas som differentialdiagnos. HIV, sarkoidos, borrelios och dermatofytinfektioner är andra exempel på diagnoser med komplexa symptombilder och som ofta är möjliga differentialdiagnoser. ]

SyfilischankerSyfilisutslag2SyfilisanalchankerSyfilis3syfilis5syfilisföttersyfilisfot2syfilisfot3syfilis händerSyfilisroseolsyfilischankersyfilis alopeci

Stadieindelning

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Syfilis_och_ulcus_molle/Syfilis Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 725 SectionId: ChapterGroupId: 3015