Venereologi > Syfilis och ulcus molle

Ulcus molle

Översikt

Epidemiologi

  • Mycket ovanligt i sverige - Ca 1-2 fall per år
  • Vanligast i Afrika men förekommer även i Asien

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Syfilis_och_ulcus_molle/Ulcus_molle Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 724 SectionId: ChapterGroupId: 3015