Geriatrik > Artros

Artros

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Generellt

 • [Informera om sjukdomen, riskfaktorer och vikten av fysisk aktivitet
  • Artrosskola - Patienter bör rekommenderas artrosskola där en grupp patienter får tillgång till specialutbildade fysioterapauter som informerar om artros och kan hjälpa patienten att skapa ett individanpassat träningsprogram
 • Gånghjälpmedel (käpp, krycka, gåstavar, rullator)]
 • [Sjukgymnastik - Viktigt att informera om att aktivitetsrelaterad smärta inom rimliga gränser inte förvärrar sjukdomen. Skriv gärna ut fysisk aktivitet på recept (FaR)
 • Viktreduktion vid behov

Läkemedel

 • Smärtstillande vid behov - Paracetamol och/eller NSAID.
  • Då tillståndet är kroniskt bör beroendeframkallande läkemedel så som Tramadol och opiater undvikas.]

[Kirurgiskt

 • Indikation: När ickekirurgisk behandling sviktar och det föreligger kraftig smärta eller försämrad funktion].
 • [Protes (vanligast):
  • Postoperativt
   • Omedelbar mobilisering med full belastning
   • Tar lång tid för rehabilitering, efter 1 år kan man säga hur bra det blev
  • Protestyper
   • Helprotes, cementerat eller ocementerat
   • Unikompartmentell knäprotes, endast ena kondylen, oftast mediala halvan efter meniskoperation
  • Knäprotes är svårare att få bra än höftprotes
 • Ledbevarande kirurgi (t.ex. vinkla om tibia)
 • Artrodes (ovanligt) - Steloperation av leden]

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Artros/Artros Filename: Behandling.html ChapterId: 1234 SectionId: ChapterGroupId: 112