Geriatrik > Artros

Artros

Översikt

Definitioner

  • Primär artros (vanligast) - Okänd orsak
  • Sekundär artros: Efter ledskada (t.ex. meniskskada eller intraartikulär fraktur), ledinfektion, medfödda tillstånd m.m.
  • Gonartros = Artros i knä (”gon” är en böjning av genu)
  • Coxartros = Artros i höftled
  • Spondylos (spondyloartros) - Artros i ryggraden med smärta och rörelseinskränkning. Likt övriga artrostillstånd är korrelationen mellan radiologiska fynd och besvär låg. Kan i sent skede orsaka anterior glidning av ryggkotan (degenerativ spondylolistes). [Behandlas framförallt med sjukgymnastik men intraartikulär steroidinjektion eller kirurgi med kotfusion och laminektomi är möjliga behandlingar vid uttalade besvär.]
Artros är detsamma som ledsvikt, inte ledförslitning!

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Artros/Artros Filename: Definitioner.html ChapterId: 1234 SectionId: ChapterGroupId: 112