Geriatrik > Artros

Artros

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Anamnes och status

Diagnosen ställs kliniskt utifrån anamnes och status

 • Anamnes - Se symptom och kliniska fynd
 • [Status - Nedsatt rörlighet och funktion, eventuellt kan palpera osteofyter och höra krepitationer vid rörelse av leden.
  • Coxartros - Inåtrotation av höftleden är ett känsligt test för att upptäcka coxartros
  • [Gonartros - Extensionsdefekt, minskat rörelseomfång, minskad stabilitet, hydrops, lokal ömhet. Vid medial artros utveckas varusfelställning och vid lateral artros valgusfelställning]]
Artros är en klinisk diagnos! Dock kan radiologisk undersökning ha ett differentialdiagnostiskt värde samt ge information om graden av artros.

[Slätröntgen (med belastning)]

[Röntgen används framförallt för att utesluta annan orsak som caputnekros, tumör, artrit m.m. Röntgenbild svarar ofta dåligt mot upplevda besvär men kan ändå ge information om graden av artros.]

 • [Minskad ledspringa
 • Osteofyter (regeneration av ben på fel plats)
 • Förtjockning av subkondralt ben
 • Bencystor (kan orsaka benkollaps)
 • Bendeformering (de elastiska egenskaperna försämras)
 • Ledkulan förlorar sin runda form]
 • Gonartros: lateraliserad tibia

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Artros/Artros Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1234 SectionId: ChapterGroupId: 112