Geriatrik > Artros

Artros

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • Artros är den vanligaste ledsjukdomen prevalensen ökar med åldern. Kostar samhället > 10 miljarder kr/år.
  • Prevalens - I Sverige har ca 8% (800 000) av befolkningen artrosrelaterade besvär:
    •  Fingrar (kvinnor=män): 10% i åldern 40-50 år, 80% > 70 år
    • Höft (kvinnor = män): ca 5% över 55 år
    • Knä (kvinnor > män): ca 10-15% > 45 år. Ca 50% > 70 år 
Artros är en folksjukdom som beräknas kosta samhället ca 10 miljarder kronor / år

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Artros/Artros Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1234 SectionId: ChapterGroupId: 112