Geriatrik > Artros

Artros

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

  • Proteslossning – Det finns flera olika anledningar till proteskomplikationer
    • [Plastslitage (72 %)]
    • [Luxation (12 %) - Vanligast vid höftprotes. Sker oftast strax efter operation eller efter > 7 år. Mycket smärtsamt.]
    • [Infektion (9 %) - Djup infektion är en fruktad komplikation, svårbehandlat, kan vara tvungen att ta bort protesen eller att amputera]
    • [Protesnära fraktur (7 %) - Skelettet runt protesen blir svagare (=stress-shielding). Svåra att operera]
  • 4 % reopereras inom 10 år

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Artros/Artros Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1234 SectionId: ChapterGroupId: 112