Geriatrik > Artros

Artros

Översikt

Artros är en av de absolut vanligaste ledsjukdomarna och är detsamma som ledsvikt och INTE ledförslitning. Förekomsten av artros ökar med stigande ålder men sjukdomen är relativt vanlig även i yngre år. Artros drabbar oftast fingrar, knä eller höft och typiska symptom är belastningssmärta och vilovärk efter belastning. Typiskt är att besvären varierar från dag till dag och från vecka till vecka. Diagnosen ställs kliniskt utifrån anamnes och status och röntgen används framförallt för att utesluta annan orsak som t.ex. caputnekros, tumör, artrit. Det är viktigt att informera patienten om sjukdomen, riskfaktorer och vikten av fysisk aktivitet. Behandlingen utgörs i första hand av sjukgymnastik, smärtstillande och eventuella gånghjälpmedel. Kirurgisk behandling med protesoperation blir aktuell först när ickekirurgisk behandling sviktar och det föreligger kraftig smärta eller försämrad funktion. Dock viktigt att se hälsofrämjande åtgärder och prevention som en del av basbehandlingen, 70% av alla artosfall kan förebyggas med hjälp av information, fysisk aktivitet och viktkontroll!

Bra film om artros (7:13 min)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Artros/Artros Filename: Oversikt.html ChapterId: 1234 SectionId: ChapterGroupId: 112