Geriatrik > Artros

Artros

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prevention

  • WHO har kritiserat att sjukvårdens insatser mot artros är missriktad. Stora pengar (>10 miljarder i Sverige) spenderas på att behandla sjukdomen, "smärtlindring och ny höft",istället för på hälsofrämjande åtgärder.
  • 70% av artrosfallen kan förebyggas med:
    • Information
    • Fysisk träning
    • Viktkontroll
70% av all artros kan förebyggas med hjälp av hälsofrämjande åtgärder

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Artros/Artros Filename: Prevention.html ChapterId: 1234 SectionId: ChapterGroupId: 112