Geriatrik > Demenssjukdomar

Alzheimers sjukdom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  1. Acetylkolinesterashämmare (t.ex. Donepezil eller rivastigmin) - Symptomlindrande behandling som förbättrar både kognitiv och global funktion.
  2. Glutamatantagonist (partiell) - Memantin (Ebixa®) kan ges som tillägg om symptombilden försämras trots behandling med acetylkolinesterashämmare.

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Alzheimers_sjukdom Filename: Behandling.html ChapterId: 759 SectionId: ChapterGroupId: 281