Geriatrik > Demenssjukdomar

Alzheimers sjukdom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • Prevalens:
    • Ca 90 000. 60 % av alla demensfall är Alzheimers sjukdom.
    • Ca 15% av alla > 80 år
  • I stort sett alla patienter med Alzheimers sjukdom är över 65 år.
  • Vanligare bland kvinnor.

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Alzheimers_sjukdom Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 759 SectionId: ChapterGroupId: 281