Geriatrik > Demenssjukdomar

Alzheimers sjukdom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • 30% genetiskt - Vissa genetiska mutationer, t.ex. ApoE4 (ApoE4 är riskfaktor i USA men inte i Nigeria. Varför vet man inte). 15% av alla svenskar har denna mutation vilket ökar risken för att få Alzheimer trefalt.
  • [Ofta samsjuklighet med vaskulär demens, eventuellt vaskulär genes.]

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Alzheimers_sjukdom Filename: Etiologi.html ChapterId: 759 SectionId: ChapterGroupId: 281