Geriatrik > Demenssjukdomar

Alzheimers sjukdom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

  • Familjär (ca 2 % av Alzheimerfallen), beror på en enstaka mutation, drabbar < 60 års ålder.
  • Sporadisk, börjar oftast efter 60 års ålder.

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Alzheimers_sjukdom Filename: Klassifikation.html ChapterId: 759 SectionId: ChapterGroupId: 281