Geriatrik > Demenssjukdomar

Alzheimers sjukdom

Översikt

Över hälften av alla demensfall orsakas av Alzheimers sjukdom. I stort sett alla patienter med sjukdomen är över 65 år. De patienter som är yngre än 65 har ofta familjär Alzheimers, som då beror på en enstaka mutation. Åldrande är den allra viktigaste riskfaktorn för att drabbas men även t.ex. hereditet och blodtryck påverkar risken. Symptomen på Alzheimers sjukdom beror till stor del på minskad neurotransmittorfunktion. Mest centralt är förlusten av den kolinerga funktionen. Det är dock fortfarande stora delar av patogenesen som är okänd. Den okända patogenesen gör även sjukdomen svår att behandla effektivt. Idag används framförallt acetylkolinesterashämmare, vilket är en symptomlindrande behandling som förbättrar både kognitiv och global funktion men inte hindrar progressionen.

  Bra film om Alzheimers sjukdom (8:53 min)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Alzheimers_sjukdom Filename: Oversikt.html ChapterId: 759 SectionId: ChapterGroupId: 281