Geriatrik > Demenssjukdomar

Alzheimers sjukdom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Symptomen på Alzheimers sjukdom beror till stor del på minskad neurotransmittorfunktion. Mest centralt är förlusten av den kolinerga funktionen (kolinesterashämmare används för att minska symptom) men även de serotonerga och noradrenerga systemen har troligen en viktig roll i sjukdomsutvecklingen. Likt vid många andra demenssjukdomar så uppstår hjärnatrofi vilket även kan ses makroskopiskt.

Centrala faktorer i patogenesen

  • Defekt amyloid protein (APP) leder till senila plack - Defekten leder till att amyloid Aβ-42 klumpar ihop sig och ansamlas extracellulärt i centrala nervsystemet.
  • Neurofibrillära nystan (tangles) - Tau-protein har en viktig funktion för cytoskelettet och för intracellulär transport. Vid Alzheimers sjukdom sker aggregering av dessa tau-proteiner intracellulärt vilket påverkar cellfunktionen. Dessa förändringar ses tidigt i sjukdomsförloppet och mängden tangles korrelerar med graden av den kognitiva svikten.
  • Genetiska faktorer - T.ex. mutationer i APP-genen (stark koppling, sitter på kromosom 21) och apolipoprotein E-polymorfism (svag koppling).
Fortfarande stora delar av patogenesen som är okänd.

Strategier för framtida behandlling

  • Förhindra amyloidbildning
  • Reducera skadorna orsakade av beta-amyloid.
  • Förbättrad symptomatisk behandling genom att på medicinsk väg återställa bättra balans i de neurokemiska förhållandena i hjärnan.

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Alzheimers_sjukdom Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 759 SectionId: ChapterGroupId: 281