Geriatrik > Demenssjukdomar

Alzheimers sjukdom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

  • Åldrande, den allra viktigaste riskfaktorn.
  • Hereditet - Särskilt vid tidig debut.
  • Våld mot huvudet.
  • Högt blodtryck (i medelåldern) - Personer med ett systoliskt blodtryck över 160 mm Hg har 3 gånger ökad risk för att drabbas av Alzeheimers sjukdom.
  • Låga nivåer av vitamin E.
  • Nikotin ökar risken för att få Alzheimers sjukdom enligt en kinesisk undersökning.
  • Personer med Downs syndrom har betydligt högre risk.
  • Kvinnligt kön

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Alzheimers_sjukdom Filename: Riskfaktorer.html ChapterId: 759 SectionId: ChapterGroupId: 281