Geriatrik > Demenssjukdomar

Frontotemporal demens (FTD)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • Symptomlindrande
  • Neuroleptika – Bra mot aggressivitet.
  • SSRI – Bra mot aggressivitet
  • Bilkörning ej lämpligt
Symptomatisk behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Frontotemporal_demens__FTD_ Filename: Behandling.html ChapterId: 768 SectionId: ChapterGroupId: 281