Geriatrik > Demenssjukdomar

Frontotemporal demens (FTD)

Översikt

Frontotemporal demens står för 5% av all åldersrelaterad kognitiv sjukdom och är betydligt ovanligare än både vaskulär demens och Alzheimers sjukdom. Tillståndet beror till 40% på genetiska faktorer. Sjukdomen har en smygande debut, och progredierar med successivt nedsatta exekutiva funktioner, påverkad språkförståelse och språkförmåga samt personlighetsförändring med t.ex. påverkat temperament. Behandlingen är symptomatisk. Neuroleptika och/eller SSRI kan vara bra mot eventuell aggressivitet.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Frontotemporal_demens__FTD_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 768 SectionId: ChapterGroupId: 281