Geriatrik > Demenssjukdomar

Frontotemporal demens (FTD)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Generellt

Frontotemporal demens drabbar, som namnet antyder, hjärnan frontotemporalt. Även basala ganglier och hjärnstammen drabbas. Funktioner som påverkas:

  • Planering
  • Hämning av impulsivitet.
  • Empati
  • Brocas area – Språkproduktion. Afasi som relateras till det här området kallas expressiv afasi, dvs man kan inte få fram ord. Kallas även icke-flytande afasi pga att ordflödet blir hackigt.
  • Wernickes area – Språkförståelse. Hit relateras impressiv afasi, dvs man kan inte förstå vad som sägs men ordflödet är intakt. Kallas även flytande afasi.

Mikroskopiskt

Inklusionskroppar av proteiner lagras in i neuronen och stör cellfunktionen tills cellen så småningom dör. Man ser i huvudsak tre olika proteiner vid frontotemporal demens:

  • Tau – Mikrotubuliassocierat protein, har med cytoskelettet att göra. Framförallt relaterat till beteendevarianten samt progressiv icke-flytande afasi.
  • TPD-43 – Transkriptionsrepressor, dvs den reglerar transkriptionen. Kan leda till alla typer av frontotemporal demens.
  • Fused in sarcoma (FUS) – RNA-bindande protein som är involverad i transkriptionsaktivering. Finns endast vid beteendevarianten.
Drabbade patienter har endast ett av dessa proteiner, aldrig alla tre på samma gång.

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Frontotemporal_demens__FTD_ Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 768 SectionId: ChapterGroupId: 281