Geriatrik > Demenssjukdomar

Frontotemporal demens (FTD)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Smygande debut, progressivt, kroniskt.
  • Nedsatta exekutiva funktioner - Ofta debut symptom.
  • Personlighetsförändring med t.ex. påverkat temperament, empatisk förmåga och socialt beteende.
  • Ingen sjukdomsinsikt
  • Nedsatt abstrakt tänkande.

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Frontotemporal_demens__FTD_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 768 SectionId: ChapterGroupId: 281