Geriatrik > Demenssjukdomar

Kognitiv sjukdom

Översikt

Kognitiv sjukdom är ett brett begrepp som innefattar tillstånd som innebär att en individ drabbats av en signifikant nedsättning av den kognitiva funktionsförmågan i jämförelse med individens tidigare funktionsnivå. Den nedsatta kognitiva funktionsförmågan skall dessutom begränsa personens självständighet i vardagliga aktiviteter. Orsaker kan vara t.ex. Alzheimers demens, en traumatisk hjärnskada eller substansbrukssyndrom. Behandlingen är i regel symptomatisk och förutom de farmakologiska behandlingsmöjligheterna är det viktigt med stöd och hjälp till patient och närstående. Vad gäller livsstilsförändringar kan man säga att i princip allt som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan, t.ex. motion, rökstopp m.m. Även viktigt att komma ihåg att värdera förmåga till bilkörning och vapeninnehav.

Definitioner

Epidemiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Kognitiv_sjukdom Filename: Oversikt.html ChapterId: 767 SectionId: ChapterGroupId: 281