Geriatrik > Demenssjukdomar

Kognitiv sjukdom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Globala (t.ex. senil Alzheimer)

 • Minnesstörningar
 • Koncentrationssvårigheter
 • Desorientering
 • Nedsatt förmåga till abstrakt tänkande.
 • Dysnomi = svårighet att benämna föremål.
 • Visuospatiala störningar

Parietala (t.ex. Alzheimer i yngre ålder)

 • Sensorisk afasi, förstår inte vad andra säger.
 • Visuell agnosi
 • Apraxi, t.ex. svårt att knäppa skjortan.
 • Kroppagnosi, svårt med finger-näs m.m.

Subkortikala (vaskulär demens)

 • Extrapyramidala symptom (hypokinesi, rigiditet, tremor)
 • Bipyramidala symptom (hyperreflexi, positiv Babinski)
 • Pseudobulbära symptom (dysartri, dysfagi, positiv masseter)

Frontala (Förekommer ofta i kombination med subkortikal skada)

 • Apati
 • Exekutiv svikt
 • Emotionell
 • Flackhet
 • Hämningslöshet
 • Språkfattigdom
 • Perseveration (sjukliga upprepningar)
 • Omdömeslöshet
 • Insiktslöshet
 • Förändrat oralt och sexuellt beteende

Frontosubkortikala (Lewykroppsdemens)

 • Frontala symptom
 • Subkortikala
 • Mental förlångsamning
 • Bristande uppmärksamhet

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Kognitiv_sjukdom Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 767 SectionId: ChapterGroupId: 281