Geriatrik > Demenssjukdomar

Vaskulär demens

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Diagnoskriterier (DSM V)

Behandling

  • Saknas evidensbaserade behandlingsmetoder.
  • Livsstilsåtgärder rekommenderas.
  • Behandla riskfaktorer som blodtryck, hjärtsjukdom, diabetes, hyperkolesterolemi.

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Vaskular_demens Filename: Behandling.html ChapterId: 769 SectionId: ChapterGroupId: 281