Geriatrik > Demenssjukdomar

Vaskulär demens

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Diagnoskriterier (DSM V)

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Vaskular_demens Filename: Definitioner.html ChapterId: 769 SectionId: ChapterGroupId: 281