Geriatrik > Demenssjukdomar

Vaskulär demens

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Metod[1] Talar för vaskulär demens Talar mot vaskulär demens
Anamnes
 • Flera vaskulära sjukdomar med komplikationer
 • Plötslig debut, stegvis förlopp (stroke-orsakad)
 • Exekutiv störning och personlighetsförändring tidigt
 • Fokala neurologiska tecken
 • Minnesstörningar och parietala symptom tidigt
MR/DT
 • Vitsubstansskada/lakuner
 • Kortikala infarkter
 • Blodflödesnedsättning anteriort
 • Vitsubstansuppluckring runt ventriklarna (subkortikal demens)
 • Medial temporal atrofi
 • Nedsatt blodflöde posteriort
LP
 • Förhöjd albuminkvot
 • Normal total-tau och fosfo-tau (total-tau är dock högt några månader efter en stroke)
 • Förhöjd halt neurofilament
 • Minskad halt Aβ42
 • Sulfatid förhöjd
 • Immunoglobulinproduktion
 • Förhöjda total-tau och fosfo-tau
Blod
 • Homocystein förhöjt
 • Inflammationsparametrar
Vaskulär demens är ofta underdiagnostiserat. Troligen på grund av lågmäld och varierad symptombild.

Diagnoskriterier (DSM V)

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Vaskular_demens Filename: Diagnostik.html ChapterId: 769 SectionId: ChapterGroupId: 281