Geriatrik > Demenssjukdomar

Vaskulär demens

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • 5 % av de över 65 års ålder.
  • Vaskulär demens är orsaken till ca 25% av alla demensfall.

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Diagnoskriterier (DSM V)

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Vaskular_demens Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 769 SectionId: ChapterGroupId: 281