Geriatrik > Demenssjukdomar

Vaskulär demens

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • Stroke (vanligast) - Ca 30% av alla strokepatienter drabbas till någon grad av vaskulär demens. Kan vara stora kortikala infarkter eller småkärlssjuka med lakuner (små infarkter).
  • [Subkortikal vaskulär demens (SVD) - Subtyp av vaskulär demens som syftar till vaskulär demens orsakad av småkärlssjuka och lakuner. Vid SVD sker vitsubstansförändringar parallellt med lakunutvecklingen. Kallas även Binswangers sjukdom och är den vanligaste formen av vaskulär demens.]
  • Vaskulit
Många små infarkter till följd av småkärlssjuka (SVD) är den vanligaste orsaken till vaskulär demens.

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Diagnoskriterier (DSM V)

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Vaskular_demens Filename: Etiologi.html ChapterId: 769 SectionId: ChapterGroupId: 281