Geriatrik > Demenssjukdomar

Vaskulär demens

Översikt

Vaskulär demens, även kallad blodkärlsdemens, orsakas av minskat blodflöde i hjärnans blodkärl. Symptomen beror på vilka delar av hjärnan som skadas och grovt uppdelat kan man säga att temporala skador framförallt ger minnespåverkan, frontala skador ger personlighetsförändringar och parietala skador leder till nedsatt analytisk förmåga. Vid misstanke om vaskulär demens bör patienten genomgå en sedvanlig demensutredning. Diagnosen ställs med hjälp av kriterier där bland annat avbildning av hjärnan ska ge belägg för förekomst av cerebrovaskulär sjukdom som bedöms vara en tillräcklig förklaring till de neurokognitiva funktionsproblemen. Det finns inget specifik behandling mot sjukdomen utan behandlingsinsatserna riktas framförallt mot att försöka minska risken för nya kärlskador.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Diagnoskriterier (DSM V)

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Vaskular_demens Filename: Oversikt.html ChapterId: 769 SectionId: ChapterGroupId: 281